Πολιτική απορρήτου

Tο κατάστημα arvana.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος arvana.gr επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:
 

Αναγνώριση Πελάτη: 

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: 
ο Κωδικός Εισόδου (email) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας(Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε, σας παρέχουν πρόσβαση μεαπόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα ναμεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνάεπιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω τωνανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάςτου από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει ναπροβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το arvana.gr δεν ευθύνεται για τηχρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το arvana.gr μεκανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τιςπληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία θέτετε στηδιάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τηνεκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται καιφυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.ΚωδικοίΕισόδου (email) & Ασφαλείας (Password): 

Για την είσοδο σας στο arvana.grχρησιμοποιείτε δύο κωδικούς, τον Kωδικό Εισόδου (email) και τον ΠροσωπικόΜυστικό Κωδικό Ασφαλείας (Password). Το arvana.gr σας δίνει τη δυνατότητανα μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνάεπιθυμείτε και θα σας συνιστούσαμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε τοpassword σας σε τακτά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων κωδικών.ΠροσωπικάΔεδομένα - Απόρρητο Συναλλαγών: 
Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνσηκατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) και των συναλλαγών τωνχρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στιςσυνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή τωνστοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θαενημερώνονται από το arvana.gr και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενηεπεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες τηςομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και τηςδιαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονταισυγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και συνεργάτες της εταιρίας στα πλαίσια τηςδιεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Επίσης και με το παρόνγνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματοςεναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997.

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοιυπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτόείναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά το arvana.gr δεσμεύεταινα μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός ανέχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστικήαπόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονταιστο ηλεκτρονικό κατάστημα arvana.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά απόαυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθησηκαι εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικώνστοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θατηρούνται από το arvana.gr. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον τοεπιθυμεί.

 

About